Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

Vitajte na webe PD Ďumbier Brezno.Obchodné a kontaktné údaje:

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
Sídlo: Podkoreňová 3, 977 43 Brezno
IČO: 00189103
IČ DPH: SK2020458649
zastúpená: Ing. Peter Lukáč, predseda predstavenstva,
Róbert Žatko, podpredseda predstavenstva,
Ing. Igor Hudec, člen predstavenstva
bankové spojenie: 914312/0200, VÚB,a.s.
zápis v OR: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vl. č. 308/S